ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက် (39) ခု

ဖော်ပြထားသောရလဒ်
အစဉ်လိုက်စီသည်
 • ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတည်ဆောက်ခြင်း

  3,500 MMK

 • ကျောက်အုတ်တို့ပြိုလေရာ(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်တစ်ရာပြည့်‌အကြိုဆောင်းပါး)

  4,000 MMK

 • ကမ္ဘာပြားပြီနှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုသမိုင်းအကျဉ်း

  10,000 MMK

 • ခုနစ်ဆယ်မှခုနစ်ဆယ့်တစ်သို့

  3,500 MMK

 • ခရီးသည်မှတ်တမ်း

  8,000 MMK

 • နေထွက်ချိန်နှင့်နေဝင်ချိန်

  5,000 MMK

 • ပညာရှင်များခေတ်

  6,500 MMK

 • အငြင်းသန်တဲ့မဇ္ဈိမသား

  3,000 MMK

 • ‌ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခု (ပထမပိုင်း)

  8,000 MMK

 • လက်တွေ့အသုံးချဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း(ပထမတွဲ)

  2,300 MMK

 • နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုသားရွှေဥ

  2,000 MMK

 • တောင်ကြီးညီလာခံ၊ဖက်ဒရယ်မူနှင့် ပြည်နယ်ပြည်မ ညီလာခံ

  3,000 MMK

 • နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၏ အခြေခံသဘောတရားများ

  2,500 MMK

 • ‌ကျောက်အုတ်တို့ပြိုလေရာ

  4,000 MMK

 • ကံကော်မြေမှ ရာပြည့်တက္ကသိုလ်

  5,000 MMK

 • လူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း

  2,500 MMK

 • လက်တွေ့အသုံးချဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းပထမတွဲ

  2,000 MMK

 • လက်တွေ့အသုံးချဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဒုတိယတွဲ

  2,000 MMK