ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက် (8) ခု

ဖော်ပြထားသောရလဒ်
အစဉ်လိုက်စီသည်
 • ၂၀၁၅လွန်ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသောမြင်ကွင်းသစ်(သို့မဟုတ်)ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သော့မဟာဗျူဟာ

  3,300 MMK

 • အစွန်းလွတ်အမြင့်ဖြင့်ဒီမိုကရေစီကိုတည်ဆောက်သည်

  3,500 MMK

 • အနာဂတ်အမြင်သန်စွမ်းကြလျှင်

  3,500 MMK

 • ‌ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်မှု၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်အနှစ်သာရ

  3,300 MMK

 • DEEP STATE (သို့မဟုတ်)ရွေးကောက်ခံအစိုးရ၏နောက်ကွယ်ကအရိပ်

  4,000 MMK

 • ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လို‌သောအမေရိကန်၏ချဉ်းကပ်မှု

  3,500 MMK

 • အမေရိကန်အီရန်နျုကလီးယားဆက်ဆံရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားတို့၏အလွန်

  3,500 MMK

 • အကြမ်းဖက်အန္တရာယ်နှင့်မြန်မာ့အနာဂတ်

  3,000 MMK