ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက် (7) ခု

ဖော်ပြထားသောရလဒ်
အစဉ်လိုက်စီသည်
 • ကျွဲ၊နွားမွေးမြူနည်းနှင့်ရောဂါကုသနည်း

  900 MMK

 • ဘဲ၊ငုံး၊သိုး၊ဆိတ်၊ပျားမွေးမြူခြင်းများ

  900 MMK

 • တနိုင်ဝက်မွေးမြူရေး

  800 MMK

 • စက်မှုသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်း

  800 MMK

 • သီးပင်စိုက်ပျိုး၀င်ငွေတိုး

  900 MMK

 • လွယ်လွယ်ကူကူဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးနည်းများ

  1,200 MMK

 • လယ်ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးနည်း

  1,000 MMK