ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက် (10) ခု

ဖော်ပြထားသောရလဒ်
အစဉ်လိုက်စီသည်
 • ပြုံးတစိမ့်စိမ့်ဟာသများ

  600 MMK

 • ကြိုက်သလောက်ဖတ်ကြိုက်သလောက်ရယ်

  700 MMK

 • မပြုံးပဲဝါးလုံးကွဲဟာသများ

  700 MMK

 • ပြုံးပြီးမှရယ်ရဲစတိုင်း၏ဟာသစုစည်းမှုအမှတ် -၂

  500 MMK

 • ရယ်ရွှင်ပြုံတုံ့ဟာသများ

  900 MMK

 • မှတ်ဉာဏ်ထက်မြတ်စေမည့်နည်းလမ်းများ

  1,300 MMK

 • ‌ငွေစုနည်း

  500 MMK

 • ‌ငွေရှာနည်း ၁၀၀

  1,200 MMK

 • ကမောက်ကမ ဖြစ်ရပ်‌အထွေထွေ

  600 MMK

 • ပြုံးရုံပြုံးပါ

  600 MMK