ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက် (19) ခု

ဖော်ပြထားသောရလဒ်
အစဉ်လိုက်စီသည်
 • မြန်မာစာလမ်းညွှန်(သင်ရိုးသစ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်ရိုးကုန်)

  2,500 MMK

 • ကဗျာ၊စကားပြေ၊ရေသည်ပြဇာတ်အလင်္ကာအထွေထွေနှင့်၆(ခ)အဆို(ဆွေးနွေးရေးသားခြင်း)

  1,000 MMK

 • SCIENCE(Chemistry,Physics,Biology)

  3,000 MMK

 • ပထဝီဝင်(သင်ရိုးသစ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်ရိုးကုန်)

  3,500 MMK

 • မြန်မာသဒ္ဒါလေ့ကျင့်ခန်းများ

  1,000 MMK

 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းရေသည်ပြဇာတ်စကားစပ်နှင့်ရှုထောင့်အထွေထွေ

  1,000 MMK

 • လူမှုရေးသိပ္ပံ(ပထဝီဝင်၊သမိုင်း၊ဘောဂဗေဒ)ပေါင်းစပ်ဘာသာတွဲ(၁)

  2,500 MMK

 • ဘောဂဗေဒ(သင်ရိုးသစ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်ရိုးကုန်)

  3,000 MMK

 • သမိုင်း(သင်ရိုးသစ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်ရိုးကုန်)

  2,000 MMK

 • မြန်မာစာလမ်းညွှန်(အမေးစုံ၊အဖြေစုံ၊သင်ရိုးကုန်)

  3,000 MMK

 • Grade 10(BIOLOGY)သင်ရိုးသစ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်ရိုးကုန်)

  3,500 MMK

 • MATHEMATICS(သင်ရိုးသစ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်ရိုးကုန်)

  3,500 MMK

 • လူမှုရေးသိပ္ပံ(ပထဝီဝင်၊သမိုင်း)အတွဲ(၂)

  2,500 MMK

 • အိမ်သုံးကျောင်းသုံးရုံးသုံးအခြေခံလမ်းညွှန်

  4,000 MMK

 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမြန်မာစာသင်ရိုးကုန်

  4,000 MMK

 • ကလေးများအတွက် မြန်မာသုတစွယ်စုံအဘိဓာန်

  5,000 MMK

 • အိမ်မက်ဦးစာစီစာကုံးများ

  1,500 MMK

 • အိမ်မက်ဦး ဂုဏ်ထူး စာစီစာကုံးများ

  1,500 MMK