ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ပြောင်းလဲရန်

ဘာသာစကား

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက် (20) ခု

ဖော်ပြထားသောရလဒ်
အစဉ်လိုက်စီသည်
 • ဈေးခြင်းတောင်းဝတ္ထုတိုများ

  2,000 MMK

 • ခမည်းကြိုး

  5,000 MMK

 • အညာသူအညာသားကျွန်မဆွေမျိုးများ

  5,000 MMK

 • မအိမ်ကံ

  7,000 MMK

 • သုံးဖန်လှ

  3,500 MMK

 • ဝတ်လဲတော်ရွှေပုဆိုးတန်းထိုးလို့ကြိုမယ်

  2,500 MMK

 • ပါးကွက်ကျားဝတ္ထုတိုများ

  2,000 MMK

 • လှည်းယဉ်ကြော့ဝတ္ထုတိုများ

  2,500 MMK

 • မောင်ရှင်ဆိုင်းထမ်း

  3,000 MMK

 • ကြာဆစ်ကြိုး

  2,000 MMK

 • ဆံရစ်ဝိုင်းဝတ္ထုတိုများ

  3,000 MMK

 • ပဲသင်းကောက်(အညာဓလေ့ရွာဓလေ့)

  2,000 MMK

 • ကျေးတစ်ရာရသစာစုများ

  2,500 MMK

 • ရက်ကန်းလွန်းဝတ္ထုတိုများ

  2,500 MMK

 • သုံးလွန်းတင်(ဝတ္ထုလတ်၃-ပုဒ်စုစည်းမှု)

  3,500 MMK

 • ဖက်စိမ်းကွမ်းတောင်ရွှေဝတ္ထုတိုများ

  2,500 MMK

 • ပန်းစည်းကြိုးမဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှည်များ

  2,500 MMK

 • သျှောင်ပေစူးဝတ္ထုတိုများ

  3,000 MMK